เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท อาร์. เจ คัลเล่อร์ จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในสหัสวรรษใหม่ ปี (ค.ศ 2000) เรามีความทุ่มเท สรรหาผงแม่สี (Pigments) คุณภาพดีจากผู้ผลิตชั้นนำจากหลายประเทศ มีการนำเข้าและ จัดจำหน่ายให้กับลูกค้า คลอบคลุมในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น หมึกพิมพ์, สิ่งทอ, พลาสติก, ยาง, สีทาบ้าน, สีอุตสาหกรรม และอื่นๆ

ประวัติความเป็นมา ก่อนที่จะมาเป็น บริษัท อาร์.เจ. คัลเลอร์ ดั้งเดิมได้เริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1972 ด้วยการเกิดขึ้นของ Aarjay International LP เป็นเวลามากกว่า 40 ปี มาแล้ว ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ กับประเทศต่างๆ เช่น รัสเซีย, โปร์แลนด์, เบลเยี่ยม, อินเดียและปากีสถาน เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย สิ่งทอ เส้นด้าย ฮาร์ดแวร์ ต่อมาได้เริ่มต้นเป็นตัวกลางในอุตสาหกรรมสีย้อมและเข้าสู่การเป็นการเป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่าย ผงแม่สี (Pigments) สองทศวรรษที่ผ่านมา

บริษัท อาร์. เจฯ มีเจตนารมณ์ในการทำงานที่ยึดเป็นข้อปฎิบัติ คือ การค้นหาความเป็นเลิศ ในการจัดหาและสรรหา ผงแม่สี (Pigments) และวัตถุดิบฯ ที่มีคุณภาพดีที่สุดจากประเทศต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเน้นการบริการที่ดีเยี่ยม ด้วยระบบการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา,จัดเก็บสินค้าให้มีจำนวนมากอยู่เสมอพร้อมให้บริการกับลูกค้าตลอดเวลา ปฎิบัติด้วยความจริงใจเป็นพื้นฐานหลัก พร้อมทีมงานที่ทุ่มเทกำลังแรงทางด้านเทคนิคความรู้เป็นพลังให้พวกเราก้าวสู่ทศวรรษหน้าด้วยการให้บริการเพื่อภาระกิจที่จะบรรลุเป้าหมายที่สำคัญต่อไป


ลูกค้าของเรา :  อุตสาหกรรมสี   หมึกพิมพ์   เม็ดพลาสติก   พีวีซี   ยาง   สิ่งทอ ฯลฯ